Velkommen til Mariehønen
 


 

Mariehønen er en 0-6 år institution, hvilket betyder, at dit barn kan være i den samme institution fra det starter som vuggestuebarn til det starter i Fritidshjem. Vi har opdelt børnene i 5 stuer efter alder.

Vi arbejder for at børnene i Mariehønen får:

 • gode sproglige kompetencer
 • respekt for naturen
 • inkluderende fællesskaber
 • plads til fordybelse
 • plads til nysgerrighed og undre
 • styrket fantasi og påhitsomhed
 • motorisk udfoldelse i et stort læringsrum
 • tydelige og anerkendende voksne

Ligesom de øvrige huse i Børnehusene Nivå har vi madordning, og vores madmor tilbereder måltider med et højt økologi indhold 80-90%.

Mellem kl. 07:00-07:50 tilbydes der morgenmad til de børn der er mødt ind og har behov for dette. Derudover serveres der formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Alle forældre meget velkomne til den daglige dialog med husets personale. Sammen med jer skaber vi en god hverdag og fremtid for jeres barn/børn.

Børnene er fordelt på 5 stuer:

Brumbasserne og Larverne, med ca. 10-12 børn på hver stue på 0-2 år og med 3 medarbejdere pr. stue.

Græshopperne med ca. 12-15 børn på 2-3 år og tre medarbejdere.

Tusindbenene med ca.12-16 børn på 3-4 år og med to medarbejdere.

Guldsmedene med ca. 12-16 børn på 4-6 år og med to medarbejdere og en pædagogstuderende.

 

Børnegrupperne kan variere fra år til år og derfor vil der løbende være tilpasninger i forhold til normeringen.

Vi arbejder i børnehøjde for at sikre, at børnene mødes af anerkendende voksne og for at de oplever at være i en tryg og genkendelig hverdag.
Vi arbejder efter de pædagogiske læreplaner og anvender digitale medier i hverdagen, blandt andet inddrages børnene når der dokumenteres. Vi understøtter den sproglige udvikling – vi har blandt andet et læserum til dialogisk læsning https://www.fredensborg.dk/borger/boern/sproggaven , faste ugentlige aktiviteter som ”krop og bevægelse” i laden og så har vi fornyligt indrettet et ”træværksted".

Guldsmedene er meget ude af huset, i forbindelse med projekter i området, blandt andet ”Haver til maver” og ”Venskaber på tværs”.

Fri for mobberi - børnemøder

Der afholdes ugentligt børnemøder på stuerne, der handler om emnet fri for mobberi.

I Danmark har den hidtidige mobilisering af aktiviteter rettet mod børns mobbemønstre haft fokus på skoletiden. Alt tyder dog på, at der kan sættes ind langt tidligere for at skabe bedre, mere positive og venskabelige børnemiljøer.
Mariehønen har derfor haft en pædagog på instruktørkursus i det forebyggende antimobbeprogram ”fri for mobberi” hos Red barnet. Målet er at skabe en vedvarende, inkluderende kultur blandt børnene og udvikle et børnefællesskab med tolerance, respekt, omsorg og mod.

Pædagogen er nøgleperson i projektet da det er nærværet, respekten og den direkte kommunikation der skal spejles.

I Mariehønen holder vi ”børnemøder” for de 2-3 årige, de 3-4 årige og 4-6 årige, og her bliver der talt om de specielle samtaletavler der hører med til projektet eller børnene fortæller om episoder de har oplevet hvor de selv eller andre blev drillet. Vi taler om ”at drille for sjov” og ”at drille for alvor” og om hvordan man er en god kammerat der hjælper andre. Ligeledes har hver stue fået en lilla bamse som ”bamseven”, den skal hjælpe med at trøste når man er ked af det.

Åbningstider
07.00 - 17.15 - Mandag - torsdag
07.00 - 17.00 - Fredag


Lukkedage 2019

Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsdag er lukkedage iflg. dagtilbudsloven

 • Den 2. januar (skolen har lukket)
 • Den 31. maj (dagen efter Kristi Himmelfart)
 • Den 23/12
 • Den 27/12
 • Den 30/12
 • Uge 29. – Kommunal lukkeuge.

Lukkedage 2020

Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsdag er lukkedage iflg. dagtilbudsloven

 • Den 32. maj (dagen efter Kristi Himmelfart)
 • Uge 29. – Kommunal lukkeuge.
 • Den 23/12
 • Den 28/12
 • Den 29/12
 • Den 30/12

Daglig leder Signe Dall Krossøy
e-mail: simd@fredensborg.dk

Kontor: 72 56 56 15
Mobil:   21 52 41 17

Mariehøj 481, 2990 Nivå

Alrum 72 56 56 16 imellem kl. 7-9 og fra kl 16-17:15

50 83 63 73 - Brumbasserne
50 83 63 72 - Larverne
50 83 63 74 - Græshopperne
21 77 32 95 - Tusindbenene
50 83 63 75 - Guldsmedene

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies