Velkommen til Påfuglen
 


Påfuglen er en integreret daginstitution, der er en del af områdeinstutionen Børnehusene Nivå, i Fredensborg Kommune.

Vi har tre vuggestuegrupper, to børnehavegrupper og en storgruppe for de kommende skolebørn. I Påfuglen har vi god plads til børnene – både fysisk og mentalt. Institutionen er af historiske årsager delt op i 2 huse. Men i 2011 indviede vi vores glasoverbygning som gør at vores huse hænger sammen.

Hvert hus rummer basisstuer og et stort aktivitetsrum. Vi har en stor legeplads med mange udfoldelsesmuligheder for børnene. I Påfuglen lægger vi stor vægt på samarbejdet med forældrene og I er altid velkomne til at få en samtale med personalet omkring jeres barns trivsel.

Vi holder årlige forældremøder i vuggestuen, børnehaven og storgruppen. I august/ september måned holder vi en sommerfest for alle og i december måned holder vi Lucia, hvor de kommende skolebørn går Lucia, efterfølgende danser vi om juletræet og får besøg af julemanden.  Vi lægger vægt på børnenes trivsel og kompetencer og planlægger aktiviteter, der passer til børnenes alder og udvikling.

I Påfuglen arbejder vi med inklusion. Vi lærer børnene at være sociale og ansvarsbevidste overfor sig selv og andre. Børnene lærer at være med til at løse egne konflikter, så de er rigtig godt rustet til deres videre forløb i skolen.

I Påfuglen har vi stort fokus på sprog. Alle ansatte har fået efteruddannelse i ”Klog med sprog” af lektor Trine Kjær Krog, daglig leder i Sprogin. Vi har en sprogpædagog, Camilla, ansat.

Ligesom de øvrige huse i Børnehusene Nivå har vi også madordning, og har derfor også en madmor der tilbereder dejlige måltider til børnene. Børnene får serveret formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. Mellem kl. 07:00-07:50 er det muligt, at få lidt morgenmad, for børn der bliver afleveret i dette tidsrum.

I vuggestuen er børnene fordelt på tre stuer: Gulstue, Rødstue og Blåstue, med ca. 12 børn i hver gruppe. De tre stuer deler et stort aktivitetsrum samt et værkstedsrum. Der er tilknyttet tre medarbejder på hver stue.
Vi har børnene i vuggestuen fra de er ca. 6 mdr. til de flyttes i børnehaven. Når man har accpeteret en plads i vuggestuen, tilbyder vi at komme på hjemmebesøg, så I har mulighed for at møde jeres kommende kontakt person.

 
Vi arbejder i børnehøjde for at sikre, at børnene mødes af anerkendende voksne og at de kan være i en tryg og genkendelig hverdag.
Selv med de mindste børn arbejder vi efter de pædagogiske læreplaner. Vi understøtter de mindstes sprogudvikling – vi har f.eks. et læserum til dialogisk oplæsning, faste ugentlige aktiviteter som ”krop og bevægelse” og værkstedsaktiviteter.

I formiddagstimerne inddeler vi børnene i mindre grupper, i forbindelse med de pædagogiske aktiviteter.

Vuggestuen har sin egen legeplads, hvor der er rig mulighed for motorisk udfoldelse. Vi går også på besøg ude på børnehavens store legeplads, eller tager på ture i nærområdet.

I børnehaven er børnene fordelt på 3 stuer, Violetstue, Grønstue og Turkisstue. Der er ca. 20 børn og 3 voksne på hver stue.

Violetstue og Grønstue er for de 3-4 årige og Turkisstue er for de kommende skolebørn.

De tre stuer arbejder på tværs af stuerne hver tirsdag, samt i forbindelse med projektforløb.

Der er fast ugentlig turdag, hvor vi enten går på opdagelse i nærområdet, eller tager på længere ture med områdets bus.

I formiddagstimerne inddeler vi børnene i mindre grupper, i forbindelse med de pædagogiske aktiviteter.

Vi er ude hver dag, efter frokost, i al slags vejr.

Fra maj til midt oktober, har stuen en have på Krogerup, hvor de tager til en gang om ugen. Her er de med til at ordne jorden, så de kan så grønsager, der høstes i oktobermåned. Forløbet hedder "Haver til maver" og afsluttes med tilberedning af den hjemmedyrkede mad.

Storegruppen har fokus på at arbejde med børnens kendskab til bogstaver og tal, sociale og personlige kommetencer, så som selvhjulpenhed og venskabsdannelser, så de er forberedt til skolestarten.

I formiddagstimerne inddeler vi børnene i mindre grupper, i forbindelse med de pædagogiske aktiviteter.

Vi er ude hver dag, efter frokost, i al slags vejr.

Åbningstider
07.00 - 17.15 (06.00-19.00) - Mandag - torsdag
07.00 - 17.00 - Fredag


Lukkedage 2018

Bestyrelsen besluttede efter drøftelser at der i 2018 er lukket følgende dage:
• 2. januar (hvor Nivå skole tillige har lukket)
• 11. maj – dagen efter Kr. Himmelfartsdag
• 4. juni - mandag før Grundlovsdag (hvor Nivå skole tillige har lukket)
• 27. og 28. december – mellem jul og nytår
• uge 29. – Kommunal lukkeuge.


Lukkedage 2019

Den 2. januar (skolen har lukket)
Den 31. maj (dagen efter Kristi Himmelfart)
Den 23/12
Den 27/12
Den 30/12
 

Daglig leder
Linda Nordam Larsen
mail: linl@fredensborg.dk
Kontor: -
Mobil:   21 38 44 03

Påfuglen
Islandshøjparken 54, 2990 Nivå

Hus A
25 51 89 02 - Violetstue

50 83 63 59 - Grønstue
50 83 63 64 - Turkisstue
Hus B
25 42 18 35 - Rødstue
25 42 18 94 - Blåstue
25 51 89 16 - Gulstue
25 51 89 44 - Lillastue


Har I brug for at få fat på personalet mellem kl. 07:00-08:00 og kl. 16:00-17:15 skal man ringe til Grønstue i Hus A eller Blåstue i Hus B.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies