Info om Solstrålen

Velkommen til Solstrålen

Solstrålen er en daginstitution der rummer en vuggestueafdeling, en børnehaveafdeling og en Naturgruppe.

Vi arbejder for at børnene i Solstrålen får:

  • gode sproglige kompetencer
  • respekt for naturen
  • indkluderende fællesskaber
  • fokuseret opmærksomhed
  • plads til nysgerrighed og undre
  • styrket fantasi og påhitsomhed
  • motorisk udfoldelse i et stort læringsrum
  • tydelige og anerkendende voksne

Ligesom de øvrige huse i Børnehusene Nivå har vi også madordning, og har derfor også en madmor der tilbereder dejlige måltider til børnene. Børnene får serveret formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. Mellem kl. 07:00-08:00 er det muligt, at få lidt morgenmad, for børn der bliver afleveret i dette tidsrum.

Kom og besøg Solstrålen, se vores lyse lokaler, legepladsen og hils personligt på de voksne der skaber hverdagen, måske også for dit barn - vi mener, det er vigtigt at se sig om, inden man beslutter sig endeligt for noget.

Ring gerne og aftal en tid.

I vuggestuen er børnene fordelt på tre stuer:

Eventyrlandet og Troldestuen med ca. 10-12 børn på ca. 0-2 år i hver gruppe.
Sommerfuglestuen med 12-14 børn på ca. 2-3 år.
Der er tilknyttet tre-fire medarbejder på hver stue.
Vi har børnene i vuggestuen fra de er ca. 6 mdr. til de flyttes over i vores børnehave afd.

Vi arbejder i børnehøjde for at sikre, at børnene mødes af anerkendende voksne og at for at de oplever at være i en tryg og genkendelig hverdag.
Selv med de mindste børn arbejder vi efter de pædagogiske læreplaner. Vi understøtter de mindstes sprogudvikling – vi har blandt andet et læserum til dialogisk læsning, faste ugentlige aktiviteter som ”krop og bevægelse”, "sanseværksted" og fællessang om fredagen.

Børnehaven består af to stuer, Frøstuen og Gulerodstuen, der hver har ca. 20 børn i alderen fra ca. 3-6 år. Der er tilknyttet 3 medarbejdere på hver stue.
Der er et tæt samarbejde stuerne imellem og faste dage hvor børnene er opdelt i mindre grupper på tværs af stuerne. Der er faste tur- og rytmikdage og der er stort fokus på børnenes sproglige og sociale udvikling.

 

Naturgruppen består af ca. 30 børn på 3-6 år. For at starte i Naturgruppen skal barnet være stoppet med at bruge ble og gerne være fri af sin middagslur.

Dagen starter i Solstrålen og herfra kører børnene på løbecykler og de voksne på Christiani cykler, ud i nærområdet eller op til "Videnscenter Lærkereden". Her gør gruppen brug af bålhuset, legepladsen, køkken og toilet. De har også deres eget lokale, hvor blandt andet sovebørnene ligger i middagsstunden.
Vi har fokus på at skabe en hverdag med et aktivi udeliv, hvor børnene får en oplevelse af læring i uderummet med naturen som ramme for de pædagogiske aktiviteter.


*Løbecykler og hjelme stilles til rådighed af institutionen.

Daglig leder Katrine Fischer

Tlf: 72 56 53 47 Mobil: 20 26 52 25

email: kafi@fredensborg.dk

Niverødgårdsvej , 2990 Nivå

Vuggestuen
20 83 45 96 - Troldestuen
50 83 63 69 - Sommerfuglestuen
25 51 89 13 - Eventyrlandet

Børnehaven / Skoven
20 80 28 55 - Frøstuen
20 64 25 23 - Gulerodsstuen
21 18 31 04 - Naturgruppen

Åbningstider
07.00 - 17.15 - Mandag - torsdag
07.00 - 17.00 - Fredag

 


Bestyrelsen besluttede følgende lukkedage i 2017:

12. april, dagen før påskeferien.
26. maj, dagen efter Kristi Himmelfart.
27-28-29. december.

Derudover er der lukket i uge 29


Bestyrelsen besluttede efter drøftelser at der i 2018 er lukket følgende dage:
• 2. januar (hvor Nivå skole tillige har lukket)
• 11. maj – dagen efter Kr. Himmelfartsdag
• 4. juni - mandag før Grundlovsdag (hvor Nivå skole tillige har lukket)
• 27. og 28. december – mellem jul og nytår
• uge 29. – Kommunal lukkeuge.
 

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.