Om Børnehusene Nivå

Velkommen til Børnehusene Nivå

Vi er både vuggestuer, børnehaver, skovbørnehave, fritidshjem, klub og dagpleje. Vi har plads til ca. 900 børn, fordelt i 7 forskellige huse i Nivå. Der er kort afstand mellem husene. Fælles for alle er husene er, at der er gode fysiske udfoldelsesmuligheder med placering tæt på beboelse, mark, skov og for de fleste – strand.

Vi arbejder efter Dagtilbudsloven, herunder formålsparagraffen for Pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn, mål og indholdsbeskrivelse for fritidshjemsbørn, de af kommunen fastlagte mål og rammer samt Børne – og Ungepolitikken i Fredensborg.

Vi lægger i det daglige vægt på "kerneydelsen": det pædagogiske tilbud til børnene og kontakten til forældrene.

Vi håber denne hjemmeside giver et billede af Børnehusene Nivå. Du er meget velkommen til at besøge de enkelte huse og få et mere nuanceret kendskab til os.

Jane Sys Toftesgaard
Områdeleder
jsto@fredensborg.dk

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.