Om Børnehusene Nivå

Velkommen til Børnehusene Nivå

Vi er både vuggestuer, børnehaver, skovbørnehave, fritidshjem, klub og dagpleje. Vi har plads til ca. 900 børn, fordelt i 7 forskellige huse i Nivå. Der er kort afstand mellem husene. Fælles for alle er husene er, at der er gode fysiske udfoldelsesmuligheder med placering tæt på beboelse, mark, skov og for de fleste – strand.

Vi arbejder efter Dagtilbudsloven, herunder formålsparagraffen for Pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn, mål og indholdsbeskrivelse for fritidshjemsbørn, de af kommunen fastlagte mål og rammer samt Børne – og Ungepolitikken i Fredensborg.

Vi lægger i det daglige vægt på "kerneydelsen": det pædagogiske tilbud til børnene og kontakten til forældrene.

Vi håber denne hjemmeside giver et billede af Børnehusene Nivå. Du er meget velkommen til at besøge de enkelte huse og få et mere nuanceret kendskab til os.

Jane Sys Toftesgaard
Områdeleder
jsto@fredensborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies