Skip til hoved indholdet
Om Børnehusene Nivå

Velkommen til Børnehusene Nivå

Hos os i Børnehusene Nivå finder I både vuggestuer, børnehaver, naturgrupper og dagpleje.
Vi har plads til ca. 400 børn, fordelt i 4 huse samt dagpleje. Der er kort afstand mellem husene. Fælles for alle husene er, at der er gode fysiske udfoldelsesmuligheder med placering tæt på beboelse, mark, skov og for de fleste – strand.
Naturen er en aktiv del af vores udepædagogik. Således arbejder vi med Science i vores science-værksted i Videns- og Aktivitetscentret Lærkereden, hvor vi også dyrker vores egne grønsager og har ”Haver til Maver”. Den tætte beliggenhed på Lergravene er en aktiv del af vores hverdag, hvor naturen undersøges, og hvor materiale kan hentes med tilbage til science-værkstedet og undersøges nærmere.
I tilknytning til vores huse, har vi ”station” på Møllevejen. Hertil cykler børn og voksne primært fra naturgruppen ”Solsikkerne” i Solstrålen. Møllevejen er et alternativ til skovbørnehave, og det rummer et udeliv, med højt til loftet og langt til væggene, hvor børnene har mulighed for at være ude hele dagen, og dyrke de aktiviteter, der er mulighed for her. Dette forgår i tæt samarbejde med de øvrige foreninger, der benytter sig af Møllevejen.
I Børnehusene Nivå arbejder vi på tværs af husene omkring forskellige aktiviteter. Vi har ”Venskaber på tværs” – for de kommende skolestartere – (for alle bysamfundets børn). Vi har ”Leg og Bevægelse”, for de største vuggebørn. Derudover mødes børnene på tværs i forskellige projekter, der planlægges hen over året.
Vi arbejder efter Dagtilbudsloven, og loven om ”Den Styrkede Pædagogiske Læreplan” for dagtilbud. Derudover arbejder vi efter de af kommunen fastlagte mål og rammer samt Børne- og Ungepolitikken.
Vores hovedfokus i dagligdagen er ”kerneydelsen”: Det pædagogiske tilbud til børnene og kontakten til forældrene.
Vi håber, at denne hjemmeside giver et billede af Børnehusene Nivå. Du er meget velkommen til at besøge de enkelte huse og få et mere nuanceret kendskab til os.


Jane Sys Toftesgaard
Områdeleder
jsto@fredensborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies